Persondatapolitik

Persondatapolitik for Speed IT up IvS

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Speed IT up er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Speed IT up IvS
Lilleåbakken 16, 8382 Hinnerup
CVR-nr.: 37127663
Telefon: 26294400
E-mailadresse: mail@speed-it-up.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os. Det kan ske på en af følgende måder:

Når du bruger vores hjemmeside, indsamler vi følgende personoplysninger:

  • Cookies, se vores cookiepolitik
  • Kontaktoplysninger ved henvendelse over kontaktformular, så vi kan respondere på din henvendelse.

Overførsel til modtagere i tredjelande:

  • Vi benytter Google Analytics til at måle trafiks statistik på vores hjemmeside. Vi overfører kun oplysninger vedr. statistik til Google; herunder IP-adresse, hvilke sider du har besøgt, tidspunkt for besøg, og hvilke teknologier der er anvendt under besøget på hjemmesiden.

Speed IT up anvender webbaserede tjenester som Google, OneDrive og Dropbox til at håndtere data. Data gemmes på disses servere inden for EU eller inden for Privacy Shield-samarbejdet og videregives ikke. I forbindelse med udførelse af opgaver på vegne af vores kunder, behandler vi kun personoplysninger, som den dataansvarlige har lovlig ret til at anvende, og som vi er instrueret i at håndtere.

Opbevaring af dine personoplysninger:

  • Vi følger lovgivningen på området i forhold til, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger. Det afhænger af karakteren af oplysningen. Vi lægger vægt på, hvor længe det er relevant, at vi har dine oplysninger.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Persondataloven pr. 25. maj 2018

Når du er kunde hos os, behandles følgende personoplysninger:

  • Kontaktinformation; herunder navn, e-mail, telefonnummer samt oplysninger til fakturering

Opbevaring af dine personoplysninger

  • Er du kunde hos os, opbevarer som udgangspunkt dine personoplysninger i 5 år. Herefter vil du blive kontaktet for samtykke, såfremt det er relevant at forlænge perioden.
  • Vi lægger vægt på at kunne yde den bedst mulige service over for vores kunder, og da vores kunder ofte henvender sig igen, giver det mening, at vi kan videreudvikle de ydelser, som tidligere er blevet leveret eller tage udgangspunkt i dem i forhold til en ny opgave.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Persondataloven pr. 25. maj 2018.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af Speed IT up persondatapolitik skrevet d. 29. juni 2018.